Zamów fachowy odbiór mieszkania!

Zarezerwuj pasujący Tobie termin, a my potwierdzimy go w ciągu 12 godzin.

Porady eksperta

Pytanie:

Dlaczego słyszę sąsiadów zza ściany?

Odpowiedź:

Słaba izolacyjność akustyczna budownictwa mieszkaniowego nie jest niczym nowym i niestety często można ją spotkać również we współczesnych realizacjach deweloperskich. Pytanie brzmi dlaczego tak się dzieje, dlaczego słyszymy odgłosy lokatorów zamieszkujących sąsiednie lokale: tupanie dzieci, dzwonki telefonów, szczekanie psa, kłótnie itp.? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ na ogół na zjawisko złej akustyki składa się kilka istotnych elementów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż architekci projektują współczesne budynki w oparciu o Polskie Normy (aktualnie PN-B-02151-3:1999), które niejednokrotnie były tworzone kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu i nie odpowiadają współczesnym standartom. W między czasie w domach i mieszkaniach pojawiło się wiele urządzeń emitujących coraz to głośniejsze dźwięki jak np. subwoofery, kina domowe itp. Ponadto zazwyczaj projektanci w wyniku oszczędności nie robią dodatkowych opracowań akustycznych w celu sprawdzenia parametrów izolacyjności przegród budowlanych. Często też wiedza projektowa bywa niedoskonała lub po prostu zdarzają się błędy. Należy zauważyć jak bardzo skomplikowana jest dziedzina akustyki budowlanej. Bez odpowiednich narzędzi w postaci sprzętu i oprogramowania obliczenia są praktycznie niewykonalne. Źródeł męczącego nas hałasu można wyodrębnić co najmniej kilka:

Jedną z poważniejszych przyczyn słabej izolacyjności akustycznej jest również niska jakość wykonawstwa na polskich budowach, która często wiąże się z brakiem wiedzy. Niestosowanie się do zaleceń producentów bądź pominięcie drobnych detali w dziedzinie akustyki może skutkować drastycznym obniżeniem parametrów przegrody. Istotnym jest również fakt, iż prawidłowe rozwiązania niejednokrotnie wiążą się z wyższą ceną i deweloper czasem świadomie próbuje zaoszczędzić na elementach, których nie widać. Problem polega również na właściwym opisywaniu oraz odczytywaniu parametrów opisujących materiały. Często podobne symbole R`a1 i Ra1 są mylone przez osoby spoza branży.

Mimo wszystko polskie przepisy nienajgorzej chronią nas przed hałasem, zgodnie z Prawem Budowlanym Art.5.1.:
"Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:(...)
e) ochrony przed hałasem i drganiami,"

W Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie izolacyjności akustycznej poświęcono cały dział IX. Na szczęście w przypadku podejrzeń o błędnie zaprojektowanych lub błędnie wybudowanych mieszkaniach można to sprawdzić przeprowadzając odpowiednie badania akustyczne. Nieraz niestety pozostaje nam tylko liczyć na "ciche dni" sąsiadów.