Zamów fachowy odbiór mieszkania!

Zarezerwuj pasujący Tobie termin, a my potwierdzimy go w ciągu 12 godzin.

Porady eksperta

Pytanie:

Jak powinno się liczyć powierzchnię mieszkania?

Odpowiedź:

Wszystko zależy od tego, czy mieszkanie zostało kupione na podstawie ustawy deweloperskiej? Jeżeli tak, to przy mierzeniu powierzchni obowiązuje norma PN-ISO 9836: 1997 z wyjątkiem na powierzchnie pod skosami. Te są osobno opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jeżeli mieszkania nie obejmuje ustawa deweloperska to niestety przed jej wejściem w życie polskie przepisy nie były w tym zakresie jednoznaczne. Zdarzało się, że deweloperzy mierząc powierzchnię użytkową mieszkania opierali się o starą normę PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”, która została wycofana przez PKN ze zbioru norm i zastąpiona przez normę PN-ISO 9836: 1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". Niestety nigdzie jednoznacznie nie było powiedziane w oparciu o które przepisy należy liczyć powierzchnię użytkową. Różnice pomiędzy przytoczonymi aktami prawa są naprawdę znaczne. Do największych należą:

PN-70/B-02365 PN-ISO 9836: 1997
dokładność do 0,1m do 0,01m
miejsce pomiaru pomiar metr nad podłogą pomiar na poziomie podłogi
sposób pomiaru w stanie surowym, tzn. bez tynków w stanie wykończonym
pomiar przy skosach - wysokość od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50 proc.,

- wysokość poniżej 1,40 m nie wlicza się
- wysokość od 1,90m wlicza się,

- wysokość poniżej 1,90m nie wlicza się

Powyższe zestawienie (nieco uproszczone) różnic dowodzi, iż w zależności od sposobu pomiaru wynik końcowy może się różnić nawet o kilka procent.

Należy pamiętać, że obliczona powykonawczo powierzchnia jest wpisywana do ksiąg wieczystych i stanowi podstawę do naliczania m.in. opłat czynszowych oraz podatku od nieruchomości.