Zamów fachowy odbiór mieszkania!

Zarezerwuj pasujący Tobie termin, a my potwierdzimy go w ciągu 12 godzin.

Najczęstsze niezgodności z przepisami

Podstawą oceny stanu technicznego lokalu jest zawarta ze sprzedającym umowa, która powinna określać standard wykończenia oraz zawierać opis szczegółów dotyczących instalacji wewnętrznych. Ponadto lokale powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, m.in.:

Najważniejszym wspomnianym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Najczęściaj spotykanymi błedami są:

Niestety często podczas odbioru mieszkania okazuje się, że napotykamy na błędy powstałe jeszcze na etapie projektowania.